Sunday, June 28, 2009

เคล็ดลับลดไขมัน กำจัดไขมันได้มากขึ้น

การออกกำลังกายแบบบริหารกล้ามเนื้อหัวใจ ที่ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้น 25-50 เปอร์เซ็นต์ มีหลักปฏิบัติดังนี้

1. วอร์มอัพ การทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้น 1 องศา ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ และการวอร์มอัพที่เริ่มจากการออกกำลังกายช้าๆไปจนถึงเร็วปานกลางอย่างน้อย 5 นาทีจะช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ทำให้เลือดไหลเวียนไปยังกล้ามเนื้อต่างๆได้ดีขึ้น

2. เวลา ควรออกกำลังกายติดต่อกันอย่างน้อยครั้งละ 12 นาทีเกือบทุกวันในหนึ่งอาทิตย์ แต่ถ้าต้องการกระตุ้นระบบการเผาผลาญอาหารของร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรออกกำลังกายติดต่อกันนาน 60 นาทีอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เพราะผลการวิจัยพบว่า ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าผู้มี่ออกกำลังกายครั้งละ 30 นาทีถึงเกือบ 5 เท่า

3. หยุดพัก ผลการวิจัยจากวิทยาลัยแห่งนิวเจอร์ซี่พบว่า ผู้ที่ขี่จักรยานช้าๆ 5 นาที สลับกับขี่ด้วยความเร็ว 5 นาทีเป็นเวลา 30 นาที ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ขี่จักรยานด้วยความเร็วปานกลางเท่ากันตลอดระยะเวลา 30 นาที

หันมาใส่ใจกับรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกนิด จะช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น